Algemene voorwaarden

Reserveren
Bij een reservering wordt de volledige sessie betaald, dit om zeker te zijn dat de gereserveerde afspraak nagekomen wordt. Als de betaling is voldaan, is de afspraak definitief. 

 • Bij het reserveren van een afspraak ga je automatisch akkoord met de voorwaarden van Nova Bliss. Gelieve deze voorwaarden nogmaals goed door te nemen.
 • Wil je reserveren en heb je een cadeaubon, bel dan naar Nova Bliss om een afspraak te maken.

Annuleringen
Wil je een afspraak annuleren, en is verzetten geen optie dan zijn wij helaas genoodzaakt om enkele voorwaarden te hanteren. Dit is noodzakelijk, daar wij ook kosten maken en tijd moeten reserveren in de agenda. Tot 1 week voor de geplande datum kun je de sessie kosteloos annuleren. Mocht er onverhoopt iets gebeuren en is tijdig annuleren niet mogelijk, overleg dan met ons.

Afspraak verzetten
Wil je je afspraak verzetten en doe je dat binnen 24 uur voor de afspraak dan kan Nova Bliss 50% van de kosten rekenen. In geval van bijzondere omstandigheden kunnen wij hier eenmaal vanaf zien. De medewerker van de spa zal hier over oordelen.

 • Je bent er zelf verantwoordelijk voor om zo snel mogelijk een nieuwe afspraak te maken, de afspraak hoeft niet binnen 1 maand plaats te vinden, echter de afspraak moet wel binnen 1 maand zijn gemaakt.
 • Voor afspraken die binnen de 24 uur worden geannuleerd zonder legitieme reden brengen wij het gehele bedrag van de sessie in rekening. 
 • Wanneer de sessie tijdig geannuleerd wordt kan de afspraak zonder verdere kosten binnen 1 maand verplaatst worden. De klant is er zelf verantwoordelijk voor om deze afspraak in te plannen. 
 • Een afspraak kan ingepland worden tot de baby maximaal 1 jaar oud is.
 • Wanneer je zonder tegenbericht (no-show) niet op een afspraak verschijnt zullen wij het volledige bedrag van de sessie factureren.
 • Boek je na een no-show een nieuwe afspraak in dan ontvang je van ons een betaalverzoek voor de nieuw geplande afspraak. Ontvangen wij deze betaling niet op tijd dan zal de afspraak geannuleerd worden.
 • Nova Bliss behoudt zich het recht voor om bij onvoorziene omstandigheden een sessie te annuleren.

Behandelingen/sessies
Je bent maximaal 10 minuten voor aanvang van de sessie welkom bij Nova Bliss. 

 • Bij te laat komen op de afspraak, zal de behandeling waarvoor je hebt gereserveerd ingekort worden met de tijd die je te laat bent.
 • Je verblijft maximaal 90 minuten in Nova Bliss afhankelijk van welke sessie je hebt geboekt.
 • De duur van de float is afhankelijk van hoelang de baby het uithoudt, dit kan soms al na 10 minuten zijn. De float tijd heeft invloed op de totale sessieduur.
 • Tijdens je verblijf bij Nova Bliss kunt je kosteloos gebruik maken van onze voorzieningen (waterkoker, magenetron etc.) en voorzien wij je van koffie, thee of wat anders tijdens het wachten.
 • Bij aanvang en tijdens het floaten en/of massage dient er altijd een begeleider/verzorger aanwezig te zijn.

Giftcards
Alleen cadeaubonnen die aangeschaft zijn bij Nova Bliss kunnen als betaalmiddel gebruikt worden voor alle diensten en/of producten die verkrijgbaar zijn bij Nova Bliss.

 • Cadeaubonnen zijn op te halen op afgesproken tijden of je kunt deze per post of digitaal ontvangen. De kosten voor het verzenden zijn voor de koper en bedragen €4,60 voor verzending met track and trace.  
 • Dupliceren van onze cadeaubonnen is verboden. Wanneer Nova Bliss dit constateert, zal aangifte gedaan worden.
 • Handel en verkoop van cadeaubonnen vindt uitsluitend plaats via Nova Bliss.
 • Onze cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contanten.
 • Cadeaubonnen zijn zolang ze niet zijn verzilverd onbeperkt geldig!
 • Verzilverde cadeaubonnen kunnen niet opnieuw geldig worden gemaakt bij annulering.  
 • Mocht je het bedrag van de cadeaubon niet in één keer opmaken, dan blijft de restwaarde staan. Je kunt dezelfde code dan weer gebruiken om dit tegoed te verzilveren. Wij betalen geen contanten/restbedragen retour.
 • Nova Bliss behoud zich het recht voor om cadeaubonnen te weigeren indien deze zijn geblokkeerd.

Kortingsbonnen/codes
Kortingsbonnen of codes zijn alleen geldig op aangeboden sessies, niet op producten.

 • Kortingsbonnen of codes zijn niet geldig in combinatie met lopende acties.
 • De kortingsbonnen kunnen alleen worden ingeleverd op de reguliere prijs van een sessie, uiteraard kun je wel komen in een actieperiode, maar dan rekenen wij de reguliere prijs minus de korting die op je bon vermeld staat.

Aansprakelijkheid
Je betreedt Nova Bliss op eigen risico. 

 • Als ouders/begeleiders ben je altijd zelf verantwoordelijk voor de baby(’s) die onder toezicht Nova Bliss betreden.
 • Nova Bliss is afdoende verzekerd tegen aansprakelijkheid, mits deze is veroorzaakt door medewerkers van Nova Bliss.
 • Nova Bliss is slechts aansprakelijk voor de gevolgen van het handelen van haar personeelsleden of door haar ingeschakelde derden voor zover zij wettelijk hiervoor aansprakelijk is, in welk geval de aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het bedrag van de schade, waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering van Nova Bliss dekking biedt.
 • Nova Bliss is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van kleding, apparatuur, eigen speelgoed of andere spullen die geen eigendom zijn van Nova Bliss.
 • Nova Bliss is niet aansprakelijk voor schade aan (of met) voertuigen van de wederpartij, diens gast(en) en/of derden die zich op het terrein van Nova Bliss bevinden.
 • Mocht er sprake zijn van gebruik van medicijnen, hulpmiddelen of medische klachten en is uw baby onder behandeling bij een arts of specialist geef dit dan door vóór dat je aan de babymassage van een spa sessie begint. Overleg dit met de arts of specialist alvorens een sessie bij Nova Bliss te boeken. 
 • Nova Bliss kan niet aansprakelijk gesteld worden voor allergische reacties op de producten of voor enig lichamelijk letsel of voor schade of vermissing van eigendommen tijdens een sessie.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid en/of gesteldheid van de baby.
 • Nova Bliss kan niet aansprakelijk worden gesteld bij ongevallen. Baby’s dienen altijd vergezeld te worden en nauwlettend in de gaten gehouden te worden door de ouders en/of voogd. 
 • De medewerkers van Nova Bliss zijn gediplomeerd en gecertificeerd en zullen je baby nauwlettend in de gaten houden.

Persoonsgegevens/ privacy
Voorafgaand aan een behandeling of sessie zal Nova Bliss vragen om een online intakeformulier met persoonlijke gegevens in te vullen. Zodat wij de behandeling zo goed mogelijk kunnen uitvoeren.

 • Deze gegevens zullen opgeslagen worden in een database. Deze gegevens zijn alleen opvraagbaar door de behandelde persoon of diens verzorg(st)er (bij minderjarige) en zal niet aan derden uitgegeven worden.
 • Nova Bliss zal zorg dragen voor geheimhouding van de beschikbare gestelde gegevens en zal ook zijn medewerkers hier aan houden.
 • Nova Bliss neemt de persoonlijke gegevens van u op in een geautomatiseerd systeem en/of op een klantenkaart. Deze gegevens worden gebruikt om de door u gekozen dienst(en) correct uit te kunnen voeren.
 • Nova Bliss stelt je persoonlijke gegevens nooit aan derden beschikbaar.
 • Nova Bliss behandelt de persoonlijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 • Wanneer je je aanmeldt voor een van onze diensten vragen we enkele persoonsgegevens welke vertrouwelijk behandeld worden. Deze zijn nodig voor het correct toepassen van de bijpassende dienst. De door jou opgegeven gegevens worden veilig opgeslagen op een daarvoor bestemde veilige server van Nova Bliss.

Betalingen
Voor alle spa sessies wordt tijdens het reserveren een volledige betaling gevraagd. Op deze manier ben je er zeker van dat de afspraak is gereserveerd.

 • Bij een boeking gaat de klant automatisch akkoord met de bovengenoemde algemene voorwaarden. Bij een annulering binnen 24 uur voor de afspraak of een no-show zullen wij kosten in rekening brengen.

Retourneren en garantie/service artikelen webshop
Retourneren kan alleen binnen de gestelde retourtermijn van 14 dagen. Retouradres is: Scharnestraat 15, 8601 BB Sneek.

 • Retourneren in de winkel is gratis. Alle andere retourzendingen zijn voor eigen rekening.
 • Zowel de kosten als het risico van verzenden zijn bij een retournering voor eigen rekening.
 • Wij nemen retourzendingen alleen in behandeling als deze in originele staat inclusief labels en verpakkingen worden teruggestuurd. Beschadigde en/of gebruikte items worden geweigerd en teruggestuurd.
 • Zonder track en trace code wordt er geen onderzoek opgestart naar vermiste retouren. Houd er dus rekening mee dat bewijs van verzending met track & trace code een vereiste is om in aanmerking te komen voor terugbetaling.
 • Klopt je bestelling niet? Dit lossen we zo snel mogelijk voor je op! Neem telefonisch 0624366243 of via de mail info@novabliss.nl contact met ons op en vermeld hierin duidelijk jouw naam, bestelnummer en de items waar het om gaat.
 • Is een item kapot of ben je ontevreden over een product? Neem dan contact op met ons en stuur een foto mee van het desbetreffende item, dan kijken we mee naar een passende oplossing. 

Website
Zodra je gebruik maakt van de website www.novabliss.nl dan wordt de mogelijkheid geboden om akkoord te gaan met cookies. Wij verzamelen deze alleen om een goed inzicht te hebben van onze klanten. De gegevens worden bijgehouden en opgeslagen op een veilige server. Zo kunnen wij onze diensten eventueel aanpassen, afstemmen en/of verbeteren.

 • Je kunt er ook voor kiezen om cookies uit te zetten of te weigeren. Echter bestaat dan de mogelijkheid dat sommige functies van de site niet goed functioneren.

Copyright
Niets van de website en beeldmateriaal mag gekopieerd worden. Alle rechten zijn voorbehouden aan Nova Bliss.

 • Alle door Nova Bliss verstrekte informatie en adviezen t.b.v. het floaten en massage zijn uitsluitend bedoeld om te worden gebruikt voor eigen doeleinden en mogen niet openbaar gemaakt worden, verveelvoudigd worden of ter kennis aan derden worden gebracht.

Wijzigingen in deze voorwaarden worden vastgesteld door Nova Bliss.
Deze Algemene Voorwaarden kunnen worden aangemerkt als Algemene Voorwaarden Nova Bliss 2022.
Door een afspraak te maken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.
In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet of niet duidelijk voorzien, beslist Nova Bli